Nieuwsoverzicht

wo 09 feb

Werkzaamheden op Wit en Verweg

in verband met voorkomen wateroverlast

Na de wateroverlast van vorige zomer hebben we met diverse instanties overleg gehad over te nemen maatregelen voor de toekomst. Op de vakken Wit en Verweg hebben we de humusrijke bovenlaag gefreesd en apart gelegd. Ingenieursbureau Antea legt nu drainage aan. Deze wordt wordt aangesloten op putten en zorgt ervoor dat we het grondwaterpeil beter onder controle kunnen houden. 
Vervolgens wordt de harde zandlaag van beide terreinen door middel van ploegvoren losgemaakt en daarna leggen we de (met zand vermengde) humuslaag terug. Dan wordt het terrein gevlakt, ingezaaid en van meststoffen voorzien. We verwachten dat deze stukken Stortemelk het regenwater zo beter kunnen doorlaten en hopen dat we hiermee wateroverlast kunnen voorkomen.

Werkzaamheden op Wit en Verweg
  • ANWB
  • Recron
  • Greenkey